هفت کلاس دارایی، شانزده پلت فرم معاملاتی، بیش از هفت صد ابزار